Tradiční svatba snů? Že nemožné? 

Poslední dobou se velmi často setkávám s výroky a tvrzeními: 

„Svatba je šaškárna.“ „Chceme se vzít, ale nechceme svatbu, nechceme být jako cvičené opice.. „Obřad to musí být ve 12:00.“ „Podle tradice se sluší dávat výslužky .“ „ A na svatbě se musí ono a když se dva berou  tak by to mělo být takto a tradice ukládá…. 

Milí snoubenci a milé koordinátorky, 

Jaké pak tradice? V dnešní době, kdy se snažíme života užívat naplno, pracovat se všemi vymoženostmi moderní doby a jednoduše mít všechno „user friendly,“ ? Často tvrdíme, že nemáme dost času na rodinu, sport, dovolenou nebo právě na plánování svatby a když náhodou ten čas najdeme, tak chceme, aby to stálo za to, no ne? 

A tak dělejme svatby tak, aby si to všichni užili, aby ten společně strávený čas stál za to. Za to úsilí, které do příprav všichni vložíte. Ať už se jedná o komorní svatbu ve čtyřech nebo o velkou veselku. Je to váš velký den, milí snoubenci, na tom se jisti všichni shodneme, a tak se nebojte říct své pocity a představy, nápady nebo jen obavy jak by ten den měl nebo neměl vypadat a nenechte se zastrašit a svazovat tradicemi z dob dávno minulých. Z dob, kdy se slušelo mít obřad jen a jen v pravé poledne, poobědvat svíčkovou, pozvat celé příbuzenstvo a škrtit se v takovém nebo makovém oblečení. Samozřejmě svatební tradice je hezká věc, ale je to především o vás, a pokud už se k takovému velkému kroku, kterým svatba rozhodně je, rozhodnete, nebojte se říct, co je pro vás důležité.  

Vy, milé koordinátorky, se nebojte párům splnit jejich přání a vymyslet s nimi průběh jejich svatebního obřadu a veselí tak, aby jim padnul jako na míru ušitá košile. Samozřejmě jsou tu vždy jisté hranice a svatba je pořád úředním aktem, takže nějaká ta štábní kultura je potřebná. 

Ale řekněme si na rovinu jsou páry, které si rády přispí, a tak přeci není nutné, aby ve svůj velký den vstávali v šest hodin ráno a zahajovali přípravy na obřad, který se koná v pravé poledne. Obřad může být až pozdě odpoledne, snoubenci budou mít tak dostatek času na společnou snídani nebo procházku. 

Obřad nemusí přece být v den oslav. Snoubenci nepatří mezi exhibicionisty a chtějí být při obřadu jen spolu nebo v úzkém kruhu rodinném? Oslava může přeci proběhnout až jindy, v jiný den nebo měsíc. 

Rodinný oběd chcete zachovat, ale jak se postarat o kamarády? Udělejte oběd s rodinou ještě před obřadem. Všichni se v klidu připraví, na obřadu nebude nikomu kručet v břiše a pak může hned začít svatební veselí. 

Možností a variant je spousta, nepřeberné množství, a tak se toho nebojte, vážení snoubenci a vyslovte své sny a my, milé koordinátorky, plňme ta přání a hledejme řešení! Stojí to za to. 

 

Bára